Umm... máis ou menos.

E logo tu nom serás -desenhador-? Dixo. E eu, como se me acabassem de sorprender com un segredo entre maos, contestei: Umm, máis ou menos... (Séchu Sende)